Piecky Hase

Piecky Hase prinášajú oheň, ktorý v nich nádherne horí. Stojí to za to. Veľa modelov Hase je možné inštalovať tak, že sú nezávislé na vzduchu z interiéru, čo je dôležité hlavne pre moderné kvalitné domy s vysokou tesnosťou. Krbové piecky, majú externý prívod vzduchu na horenie a na horenie nepotrebujú vzduch z interiéru.